OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWIERZENIA URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO PODMIOTOM TRZECIM

Niniejszym oświadczam, że urządzenie rejestrujące lub pojazd, w którym zamontowano urządzenie rejestrujące objęte usługą świadczoną przez DRIVEBOX sp. z o.o. mogą zostać udostępnione osobie trzeciej wyłącznie pod warunkiem uprzedniego łącznego spełnienia następujących czynności:
  1. zapoznania się osoby trzeciej z Regulaminem, Polityką prywatności i Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i ich akceptacji,
  2. uzyskania od osoby trzeciej wyraźnej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach tożsamych z zasadami określonymi w Polityce prywatności i Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na powierzenie przetwarzania tychże danych spółce DRIVEBOX sp. z o.o., a także zgody na dalsze powierzanie przetwarzania danych podmiotom trzecim zgodnie z wymienionymi powyżej dokumentami,
  3. powiadomienia osoby trzeciej o przysługujących jej uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wskazanych w powyższych dokumentach.
W przypadku braku spełnienia powyższych warunków oświadczam, iż nie będę udostępniał osobie trzeciej urządzenia rejestrującego lub pojazdu, w którym zamontowano urządzenie rejestrujące objęte usługą świadczoną przez DRIVEBOX sp. z o.o.

Contact

Drop us a line! We’ll be more than happy to have a chat with you.

Drivebox Sp. z o.o.
ul. Jemiołowa 44/101
53-426 Wrocław
Poland
P: +48 501 121 192

We benefit from over 10 years of experience gained by our employees on B2B telematics market, to create ultra-mobile IoT solution for passenger cars.

Contact us

Follow us on social media

© 2024 Drivebox Sp. z o.o.